rejestracja

 

Podstrona w budowie

 

Leczenie:

Chirurgia urazowa narządu ruchu,
Wady wrodzone narząd ruchu,
USG stawów biodrowych (bioderek) u noworodków oraz niemowląt,
Achondroplazja,
Skrócenie kończyn pourazowe i wrodzone,
Leczenie operacyjne niskiego wzrostu u achondroplazji,w innych schodzeniach genetycznych i idiopatycznych,
Leczenie niskiego wzrostu u achondroplazji od drugiego roku życia,
Leczenie operacyjne złamań kości kończyn,
Leczenie operacyjne ciężkich, ropnych powikłań po złamaniach,
Wydłużanie kończyn,
Wydłużanie nóg,kości udowej, kości goleni, kość piszczelowa,
Wydłużanie goleni,
Wydłużanie ramion, kości ramienne,
Wydłużanie stóp,
Korekcja deformacji stopy,
Korekcja deformacji osi kończyn, kości goleni, kości udowej, kości ramiennej,
Korekcja deformacji,
Zwichnięcie stawów,
Dysplazje stawowe,Dysplazje stawów biodrowych